KLUB DETÍ TURNIAČIK
 Kontakt
KLUB DETÍ TURNIAČIK
  ESTÓNSKA 2
  82106   Bratislava
  0905 63 88 29
 
 Newsletter
 Prehrávač
 
00:00 / 00:00
 
  • HYMNA TURNIAČIKA (1)
 Facebook pages
 Ďakujeme sponzorom
 Animátori

Kto sme

  
   
 
KLUB DETÍ TURNIAČIK

 
   Náš klub je organizátorom letných detských táborov, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre členov i nečlenov klubu. Organizujeme letné pobytové tábory, denné tábory, jarné prázdninové pobyty, víkendové pobyty, potáborové stretnutia detí , mikulášske víkendy anjelov a čertov, MDD, detské party, školenia a kurzy animátorov.
 
1.KVALITNÝ PROGRAM
   Veľkú pozornosť v detských letných, denných táboroch na víkendových pobytoch venujeme programu. Každoročne máme v mesiacoch január- marec 3-4 víkendové pobyty všetkých animátorov a vedúcich na prípravu programu . Zahŕňa prvky, ktoré spĺňajú súčasné potreby detí /motivačné, zábavné, športové a primerane vzdelávacie/.Všetko je robené nenásilnou formou tak, aby sa deti nadchli a aby odchádzali spokojné. Naše podujatia, tábory , to nie je len niekoľko dní strávených bez rodičov, ale sú to dni plné neopakovateľných zážitkov a bohatého programu. Každé leto pripravujeme niečo nové , tajuplné , dobrodružné , bláznivé , záhadné a možno doposiaľ nepovedané. S TURNIAČIKOM zažijete veľa spontánnej zábavy plnej hier, budete prekonávať svoje detské výzvy a naberať nové zážitky a skúsenosti.


2. PROFESIONÁLNA STAROSTLIVOSŤ
   Veľmi dôležitá súčasť našich táborov sú animátori . Máme stabilný team animátorov. Môžeme pripraviť výnimočný, úžasný program, neskutočné atrakcie , výlety ,lokalitu, no len tí najlepší animátori sú nakoniec tí, ktorí dokážu spraviť z obyčajného tábora výnimočné fantastické bláznivé leto so spomienkami na celý život . A my v TURNIAČIKU si dovolíme neskromne tvrdiť, že takých máme. Naši animátori musia prejsť povinným školením a kurzom, na základe toho si vyberáme len tých najlepších. V tábore máme profesionálnu zdravotnú sestru s praxou.


3. ZA TÝM ČO PONÚKAME SI NAOZAJ STOJÍME
   U nás nájdete iba toľko a tie pobyty, za ktorých kvalitu a perfektnú pripravenosť sa aj postavíme. Doprajte deťom leto plné zážitkov, ktoré už niekoľko rokov organizujeme v našej réžií , v nami vybratých lokalitách, pripravovaný naším teamom animátorov.
 
 
 
 
4.SME TU PRE VÁS PRED , POČAS, I PO SKONČENÍ POBYTU.
   Chcete vedieť ako strávi Vaše dieťa svoj čas počas pobytu aj po ňom , chcete vedieť ako si užíval s TURNIAČIKOM? Nás môžete kedykoľvek osloviť aj pred podujatím počas podujatia ale aj po , buď svojimi otázkami na kontaktom web e-maile ale telefonicky na uvedených mobilných číslach vedúceho klubu detí alebo zástupkyni klubu. Počas pobytu dostane aj kontakt na hlavného vedúceho tábora a zdravotnú sestru. A samozrejme počas pobytov je možnosť dokonca nás sledovať  cez FACEBOOK stránku, ako sa majú Vaše deti , uvidíte tam fotky z každého dňa , píšeme nové zážitky a pozdravy detí a uverejňujeme aj krátke videá .
Ako môžem prihlásiť dieťa na letný tábor a ostatné podujatia?              

rezervácia miest vedúci klubu mobil : 0905 63 88 29
e-mail : milanspotak.turniacik@gmail.com
 www.turniacik.sk
htpp://facebook.com/klubdetiturniacik    Ako sa platí tábor?

 
   Po rezervácií miesta Vám pošleme e-mailom alebo poštou /ako si napíšete/ prihlášku na pobyt, všeobecné zmluvné podmienky , zdravotnú dokumentáciu, organizačné podmienky a informácie o výške zálohy , termín splatnosti zálohy a doplatku. Platbu môžete vykonať prevodom z účtu alebo hotovostným vkladom na náš účet. Podrobné informácie budú zverejnené aj v Turniačikovských novinách , ktoré vám budú doručené e-mailom po rezervácií .

 

Dostane potvrdenie o úhrade?

   Vašim dokladom  o úhrade je výpis z účtu alebo doklad o vklade na účet vystavený bankou. Možnosť je u nás si telefonicky aj vybaviť splátkový kalendár . Na požiadanie Vám vystavíme doklad o zaplatení tábora pre Vášho zamestnávateľa, ak Vám prepláca časť nákladov.

 

Kto zabezpečuje dozor na podujatiach?

 
   Dozor zabezpečujú vedúci tábora a animátori – vedúci tábora sú s pedagogickým vzdelaním. Každý vedúci a  animátor prešiel prísnym výberom , školením a kurzom . Vaše dieťa bude po nástupe do tábora zadelené do zmiešaného oddielu vekovo príbuzných dievčat a chlapcov. O oddiel sa priamo stará oddielový vedúci, ktorý má na starosti spravidla okolo 10-12 detí. O celkový program a zábavu detí sa stará skúsený tím animátorov . Celý tím majú na starosti hlavný vedúci a jeho zástupkyňa.

 

Ako je zabezpečená zdravotná služba na podujatiach?

 
   Na podujatiach máme profesionálnu zdravotnú sestru s dlhoročnou praxou . Lieky odovzdáte zdravotnej sestre spolu s prehlásením o zdravotnom stave dieťaťa , počas celého pobytu bude lieky podávať zdravotná sestra , ktorá je zodpovedná za dávkovanie a dodržiavanie pokynov spojených s užívaním.  Na požiadanie rodičov je možnosť pre deti objednať /bezlepkovú , diabetickú , vegetariánsku  stravu/

Je možnosť si objednať FOTO+DVD ?

 
   Fotky si môžete pozrieť na našej webstránke alebo ma facebooku klubu detí. A je možnosť si aj objednať  DVD + FOTKY z letného tábora pri nástupe na pobyt.

 

Ako je to s mobilným telefónom a signálom?

 
   Organizátor neodporúča, aby deti mali na podujatiach mobilné telefóny ale je to na Vašom rozhodnutí, ale nepodlieha poistnej udalosti v prípade poškodenia alebo strate . Mobilný telefón deti počas programu nemajú pri sebe / po zlých skúsenostiach pri poškodení, pri hrách, stratách a narúšaním  programu /všetky informácie ohľadom telefónneho operátora a časov vhodných na telefonovanie budú rodičom oznámené v informáciách pre rodičov pri nástupe na pobyt.

 

Na koho sa máme obrátiť v prípade problémov?

 
   Počas celého pobytu sa môžete obrátiť na hlavného vedúceho tábora , ktorý bude všetky pripadne problémy riešiť , a v prípade potreby, vás spojí aj so zdravotnou sestrou. Kontaktné údaje sú poskytnuté v informáciách pre rodičov.

 

Ako je zabezpečená doprava na letný tábor?

 
1. Doprava individuálna, čím poskytujeme rodičom možnosť spoznať team a ľudí KLUBU DETÍ TURNIAČIK,  ktorým zverujete svoje  dieťa do starostlivosti pozrieť si prostredie a okolie realizácie letného tábora .
2. Doprava spoločná  autobusom , rezervácia miesta do autobusu treba nahlásiť pri rezervácií miesta na letný tábor , počet miest         v autobuse 50 , po obsadení miest v autobuse doprava individuálna.


 

Podľa čoho sú deti rozdelené do oddielov a ubytovávané?

 
   Našou snahou je vždy, aby si deti  sami určili s kým budú bývať a s kým budú v tíme . K tomu nám slúži aj spovedníček tábora, kde nám to deti môžu napísať už pred nástupom na letný tábor /posielame v táborovej dokumentácií/

 

Aké oblečenie mám svojmu dieťaťu zabaliť ?

 
   Okrem základnej výbavy , spodnej bielizne a ponožiek na každý deň nezabudnite hlavne na športové oblečenie, zabaľte dostatok obuvi , nezabudnite na nepremokavé oblečenie , a nezabudnite aj na slušné oblečenie vhodné na večerné  podujatia či vystúpenia , účinkovanie v programoch. V batožine nesmú chýbať plavky , šľapky k bazénu , slnečné okuliare , krém na opaľovanie , umelohmotná fľaška a malý batoh na výlet.
 
 
 
 
 
 
 
 
    2% PERCENTÁ KLUBU
 
 
Vážení rodičia, priatelia , kamaráti.
Dovoľte, aby som sa Vám prihovoril v mene občianskeho združenia KLUBU DETÍ TURNIAČIK. Nezisková organizácia má možnosť získavať financie na činnosť detských táborov , športových a spoločenských podujatí , ktoré organizujeme počas celého roka pre deti nášho klubu prostredníctvom 2% z Vašich daní , sponzorstva či rôznych darov. Obraciam sa na Vás so žiadosťou. Ak môžete zvážte možnosť a venujte 2% z Vašich daní aj tento rok nášmu klubu. Ak ste sa rozhodli v prospech nášho klubu môžete použiť aj naše už vyplnené tlačivá s našimi kontaktnými údajmi . Už vopred Vám ďakujeme. Vašimi finančnými príspevkami chceme vylepšiť programovú a materiálnu štruktúru našich pobytových letných a denných táborov, športovo, kultúrne, spoločenské podujatia a na činnosť , ktorú organizuje KLUB DETÍ TURNIAČIK. Zároveň Vás pozývame na naše podujatia, ktoré sú pripravované aj pre Vás milí rodičia , priatelia, kamaráti.